Poster med illustrasjon som leder tankene til svevende objekter. illustratør: Julia M. Gustafsson. Posteren er trykt i Sverige på et kraftig premiumpapir, 240 gram. Når du kjøper denne posteren bidrar du til at det blir plantet flere trær i VI-skoge… productDetails.downloadLink.label

Share your favourites

#jotex