Personvernerklæring


Ellos Group Sweden AB, org. nr 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige («Jotex») er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning. Med benevningene «vi, våre, vårt og oss» nedenfor menes Jotex.

Personvernerklæring