Personvernerklæring


Ellos Group Sweden AB, org. nr 556217-1925, Ödegärdsgatan 6, 501 86 Borås, Sverige («Jotex») er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, inkludert EUs personvernforordning. Med benevningene «vi, våre, vårt og oss» nedenfor menes Jotex.
1. Personvernombud

Jotex har utnevnt et personvernombud. Personvernombudet har blant annet som oppgave å overvåke at Jotex’ behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Personvernombudets kontaktopplysninger er dpo@ellosgroup.se.
2. Personopplysninger som behandles

De opplysninger som behandles er personopplysninger som du gir oss, som vi samler inn fra deg og som vi får om deg fra tredjeparter.
Personopplysninger som du gir til oss

Når du gjennomfører et kjøp, registrerer deg for vårt nyhetsbrev, registrerer brukerkonto, tegner forsikring, benytter tjenester på vår nettside, våre sosiale medier eller håndhever dine rettigheter i henhold til forbrukerkjøpslovgivningen, vil du gi oss dine personopplysninger. Personopplysninger som du gir oss og som vi behandler kan for eksempel være ditt navn, din adresse, mobil- og telefonnummer, samt e-postadresse.
Personopplysninger som vi samler inn fra deg

Når du gjennomfører et kjøp hos Jotex, når du kontakter oss og når du benytter vår nettside, din brukerkonto eller sosiale medier (Facebook, Instagram and TikTok) samler vi inn dine personopplysninger. Slike opplysninger er navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, kundeopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om maskin- og programvaren du bruker, nettleserinnstillinger, tidssone, data samlet inn via cookies, opplysninger relatert til din kontakt med oss som bl.a. innspilte lydfiler, informasjon om dine surfevaner (slik som geografisk sted, varighet av økt, hvilke eksterne sider du tidligere har besøkt, hvilke av våre sider og sosiale nettverk du besøker, dine interesser, samt informasjon om din øvrige bruk av våre tjenester og produkter), søke- og kjøpshistorikk, ordrenummer, hvilke varer du har sett på eller lagt i handlekurven, betalingsmåte og kontosaldo, og om du har kjøpt din vare på kreditt, betalingsinformasjon, samt din aktivitet på våre sider, sosiale nettverk og på nettsiden vår.
Personopplysninger om deg som vi får fra tredjeparter

Jotex kan komme til å motta e-poster og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredjeparter, og Jotex behandler derfor slike personopplysninger. Hvis nødvendig vil Jotex informere deg som tredjepart om denne behandlingen.
3. Hvorfor og på hvilket rettslig grunnlag behandler vi dine personopplysninger?
For kundeservice og administrering av kundeforhold

Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresser, kjøpshistorikk, ordrenummer, betalingsinformasjon og innspilte lydfiler innhentet i forbindelse med din kontakt med oss med det formål å gi deg god kundeservice og for å administrere vårt kundeforhold med deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller å gjennomføre tiltak før en slik avtale inngås, eller vår berettigede interesse til å gi god service for det tilfellet du ikke er kunde hos oss. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.
Dersom du ikke oppgir ovennevnte personopplysninger, har vi ikke mulighet til å levere produkter eller på annen måte oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg.
For å gi kreditt

Vi behandler opplysninger om deg og dine kjøp for å muliggjøre at du kan foreta kjøp på kreditt. Av den grunn behandler vi ditt kundenummer, din kjøpshistorikk, kredittinformasjonen, som for eksempel kreditt som er gitt deg. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.
For markedsføring

Vi behandler navn, mobil- og telefonnummer, e-postadresse, din aktivitet på våre sider, kjøpshistorikk, ordrenummer, data som samles inn via cookies og opplysninger om din bruk av sosiale medier for å sende nyhetsbrev og kampanjetilbud samt påminnelser om varer som ligger igjen i handlekurven til deg per e-post, SMS, «pushvarsler» eller post. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger når vi sender deg nyhetsbrev er ditt samtykke, som vi enten innhenter i forbindelse med at du registrerer deg som bruker hos Jotex eller i forbindelse med ditt kjøp av produkt(er) fra vårt sortiment. Du samtykker ved å aktivt krysse av en eller flere rubrikker på vår nettside. Du kan på samme måte tilbakekalle ditt samtykke ved å krysse ut i rubrikkene på vår nettside. Når vi behandler dine personopplysninger for å sende deg «pushvarsler» med markedsføring, er det rettslige grunnlaget samtykke. Du gir ditt samtykke ved å aktivere «pushvarsler» på din mobiltelefon, og tilbakekaller samtykket ved å deaktivere «pushvarsler» på din mobiltelefon. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger når vi sender kampanjetilbud og påminnelser om varer som ligger igjen i handlekurven til deg, er en avveining av interesser. Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å kunne markedsføre våre produkter. Vår interesse av å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.
For automatisert beslutningstaking eller profilering

For å kunne utvikle våre produkter, tjenester og tilbud til deg kan vi på en automatisert måte komme til å samle inn og analysere opplysninger om deg. Slike opplysninger er ditt navn, fødselsdato, kjønn, kontaktopplysninger, kundeopplysninger, IP-adresse, operativsystem, informasjon om maskin- og programvaren du benytter, nettleserinnstillinger, tidssone, opplysninger relatert til dine henvendelser til oss, informasjon om dine «surfevaner», søke- og kjøpshistorikk, ordrenummer, hvilke varer du har sett på eller lagt i din handlekurv, betalingsmåte og kontosaldo, om du har kjøpt din vare på kreditt, samt din øvrige aktivitet på våre sider, data samlet inn via cookies, sosiale medier og vår nettside. Basert på resultatet av denne analysen av ditt brukermønster (såkalt profilering) sender vi deg senere automatisk tilpasset informasjon i form av annonser og tilbud som vi tror du vil oppfatte som interessante og relevante for deg. Det finnes foreløpig ingen automatisert beslutningstaking eller profilering som vil påvirke deg rettslig eller i nevneverdig grad på annen måte. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er en avveining av interesser. Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse for å kunne utvikle vår forretningsvirksomhet og, så langt det er mulig, ikke å forstyrre deg unødvendig, og for å kunne tilby deg materiale, invitasjoner og tilbud som passer dine ønsker og behov. Vår interesse av å behandle dine personopplysninger til dette formålet går foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.
For statistikk

Vi behandler ditt kundenummer og andre referansenummer i den hensikt å kunne lage statistiske sammendrag. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår berettigede interesse for å føre statistikk og derigjennom utvikle vår virksomhet. Vår interesse i å behandle dine personopplysninger til dette formålet går derfor foran din eventuelle interesse av å beskytte ditt personvern.
For håndtering av reklamasjoner, returer m.m.

Vi behandler navn, adresse, mobil- og telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk med det formål å ta hånd om ditt eventuelle ønske om å returnere produkter eller benytte deg av dine rettigheter som forbruker til å gjøre gjeldende krav om feil- og forsinkelsesansvar mot oss. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle rettslige forpliktelser pålagt oss i henhold til forbrukerlovgivningen.
For regnskapsformål

Vi behandler informasjon om transaksjonen mellom deg og Jotex til regnskapsmessige formål. Vi behandler informasjon om kjøp, navn, adresse, mobil- og telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.
4. Til hvem overfører vi personopplysninger, og hvor behandler vi dem geografisk?

Dine personopplysninger kan bli gitt til, og behandles av, firmaer som inngår i Ellos Group-konsernet.

Jotex kan også gi dine personopplysninger til tredjeparter. Som et eksempel på tredjeparter som vi kan komme til å dele dine personopplysninger med, kan nevnes speditører i forbindelse med levering av varer, mediebyråer for distribusjon av nyhetsbrev, samarbeidspartnere i forbindelse med markedsføring, kredittopplysningsforetak eller inkassobyråer for gjennomføring av kredittsjekk og advokatfirmaer for håndtering av juridiske spørsmål i vår virksomhet. Hvis du handler på kreditt kan vi også komme til å gi dine personopplysninger til Resurs Bank AB. Alle disse aktørene er selvstendig ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.

Jotex kan også gi dine personopplysninger til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på våre vegne, såkalte databehandlere. Vi har avtale med våre databehandlere som sikrer at de behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og våre instruker.

Jotex kan gi dine personopplysninger til myndigheter som krever at Jotex gir ut slike personopplysninger. Jotex kan også dele dine personopplysninger for å tillate en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller deler av Jotex’ aktiva.

Jotex behandler, som hovedregel, dine personopplysninger kun innen EU og EØS. Skulle personopplysninger behandles utenfor EU og EØS, sikrer vi at dine opplysninger beskyttes på samme måte som om de hadde blitt behandlet innen EU/EØS gjennom standardavtaler som vi har inngått med disse aktørene eller andre egnede sikkerhetstiltak. En kopi av standardavtalene finner du her.
5. Hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Vi behandler kun personopplysninger så lenge det er nødvendig for de formålene opplysningene ble gitt eller samlet inn for. Samme personopplysning kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Dette kan bety at en opplysning som er fjernet fra et system for at den ikke lenger er nødvendig for det formålet, kan finnes i et annet system til et annet formål hvor personopplysningen fortsatt er nødvendig.

Personopplysninger som vi behandler for kundeserviceformål og for å administrere ditt kundeforhold, behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg eller så lenge vi har en berettiget interesse av å behandle opplysningene. Innspilte samtaler med deg behandles i tre måneder.

Personopplysninger som vi behandler for å muliggjøre kredittgivning behandles i den tid det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

Personopplysninger som vi behandler for markedsføring i form av nyhetsbrev og «pushvarsler» behandles til du tilbakekaller ditt samtykke, avregistrerer deg eller på annen måte ber oss om å slutte å kontakte deg. I den forbindelse vil vi også, i den utstrekning der er mulig, slette de personopplysningene som vi behandler om deg relatert til automatisert beslutningstaking og/eller profilering. Personopplysninger som vi behandler for annen markedsføring enn nyhetsbrev og «pushvarsler», behandles i løpet av kundeforholdet og 1 år etterpå.

Personopplysninger som vi behandler for å føre statistikk, behandles frem til det aktuelle regnskapsmaterialet er slettet, nærmere bestemt i 7 år.

Personopplysninger som vi behandler for å oppfylle våre rettslige forpliktelser ovenfor deg, f.eks. oppfylle garanti-, reklamasjons- eller angreretten, behandles i den tiden vi i henhold til loven har disse rettslige forpliktelsene.

Personopplysninger som vi behandler til regnskapsformål, behandles i 7 år i henhold til gjeldende regnskapslovgivning.

Dine personopplysninger kan bli lagret lenger enn angitt over dersom det kreves for å overholde lovfestede krav, forordninger eller myndighetsvedtak.

6. Dine rettigheter

Når vi behandler dine personopplysninger, har du visse rettigheter i henhold til loven. Vær oppmerksom på at utøvelsen av disse rettighetene er underlagt visse krav og betingelser som er spesifisert i loven (EUs personvernforordning).
Rett til informasjon, tilgang, retting, sletting, begrensning mv.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rett til, uten kostnad, å skriftlig kreve å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst be om korrigering av uriktig informasjon, og du kan også ha rett til å be oss om å slette personopplysningene vi har registrert om deg og be om at vi gir deg en kopi av dine personopplysninger.
Du kan også ha rett til å be om at behandlingen begrenses. Du kan for eksempel ha rett til begrensning dersom du har protestert mot vår behandling av dine personopplysninger eller dersom du har bedt om retting og du ønsker å begrense vår bruk mens vi kontrollerer om personopplysningene er korrekte. Hvis du ikke har grunnlag for din forespørsel eller forespørselen er urimelig, for eksempel hvis du ofte, og med korte intervaller, ber om utdrag eller sletting, , kan vi enten nekte å imøtekomme forespørselen din eller ta betalt for de administrative kostnadene forespørselen din medfører.
Rett til dataportabilitet

Du kan ha rett til å få ut personopplysninger om deg og som du har gitt oss i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og ha rett til å overføre disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger når behandlingen har grunnlag i våre berettigede interesser. Vi kan da ikke lenger behandle dine personopplysninger, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran dine interesser, rettigheter og friheter, eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Du kan når som helst protestere mot at dine personopplysninger behandles for direkte markedsførings- eller profileringsformål. Vi vil da slutte å behandle dine personopplysninger for dette/disse formål og slette personopplysningene, forutsatt at vi ikke trenger å fortsette å behandle dem til noe annet formål i samsvar med denne personvernerklæringen.
Rett til å klage

Hvis du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger, kan du også kontakte oss via våre kontaktopplysninger, se punkt 7 nedenfor. Du har også rett til å sende inn klage vedrørende vår behandling av personopplysninger til:

Den svenske personvernmyndigheten (Integritetsskyddsmyndigheten)
Boks 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se

Hvis din klage kun relaterer seg til en bedrift i et annet medlemsland i EU/ EØS, har du rett til å levere klagen til relevant datatilsyn i dette landet.
7. Kontakt oss


Du kan kontakte oss på følgende måte:
- via e-post: customerservice@jotex.no
- via telefon: 66 99 75 40
- ved å skrive brev til Ellos Group Sweden AB, Box 961, 501 10 Borås, Sverige