Sustainability at Jotex - Partners
 baerekraft samarbeidspartnere

Hos Jotex arbeider vi med flere ulike sertifiseringer for å verifisere at produktene våre er produsert bærekraftig, er sporbare og tilfredsstiller strenge kriterier – slik at du som kunde får et stort utvalg av produkter som er produsert med hensyn til mennesker og miljø.
Ulike sertifiseringer stiller ulike krav, fellesnevneren er at produktene må inspiseres, kontrolleres og oppfylle vilkårene de ulike sertifiseringene stiller.

BÆREKRAFTIGE LEVERINGER

Vi på Jotex vil gjøre det enkelt for deg som kunde å ta gode valg for miljøet, slik at du kan skape et hjem du er stolt av. E-handelen har en viss klimapåvirkning ved leveringer i form av CO2-utslipp, noe som fører til klimaavtrykk på jorda. Vi vil gjøre alt vi kan for en grønnere e-handel, derfor klimakompenserer vi alle leveringer som sendes fra lageret vårt ut til deg. En investering i bærekraft som ikke medfører ekstra kostnad for deg som kunde, uansett hvilket fraktalternativ du velger.

HVA MENES MED KLIMAKOMPENSERING?

Vår klimakompensasjon gjøres i samarbeid med Tricorona Climate Partner, som har arbeidet med klimaspørsmål siden 2006. Å klimakompensere innebærer at vi tar ansvar for våre klimaavtrykk. Det gjør vi ved å økonomisk støtte sertifiserte klimakompensasjonsprosjekter som fører til reduksjon av utslipp tilsvarende våre egne leveringer. På den måten reduserer vi utslippene i utviklingsland, og bidrar til positive sosiale og økonomiske effekter i landene der prosjektene gjennomføres.