VELKOMMEN TIL JOTEX

Forsikringer

Søk om betalingsforsikring

Du som har en kontokreditt hos Resurs Bank på grunn av avtale med Jotex om delbetaling gjennom konto, har mulighet til å tegne en Betalingsforsikring formidlet av Jotex. Forsikringen er tatt frem i samarbeid med Solid Försäkringar og Jotex’ kredittpartner Resurs Bank.

Forsikre lånet om du skulle bli:

 • Sykemeldt
 • Ufrivillig arbeidsledig
 • Innlagt på sykehus

Inkluderer vareforsikring for innkjøpte produkter

Laveste månedskostnad: 19 kr/mnd

0,67 % av din kreditt. Eksempelvis ved kreditt på 5 000 kr betaler du 33,50 kr/mnd

Betalingsforsikringen hjelper deg å betale månedsbeløpet for din kreditt dersom noe uforutsett skulle skje. Forsikringen omfatter inntektsbortfall, men også dødsfall ved ulykke. Dessuten inkluderer forsikringen også varebeskyttelse for dine innkjøpte produkter som erstatter skade på varen som oppstår ved plutselig og uforutsett ytre hendelse samt tyveri av varen i forbindelse med innbrudd i ditt hus. Det er ingen bindningstid, aldersgrense eller kvalifikasjonstid, forsikringen gir deg beskyttelse med én gang! Du kan dessuten få erstatning for flere skader samtidig.

Premien belastes månedlig og beregnes på den utestående kreditten på den forsikrede kontoen den siste dagen i måneden og er p.t. 0,67 % av den totale kreditten, men minimum 19 kr.

Forsikringsgiver:

Solid Försäkringsaktiebolag NUF

Forsikringsformidler:

Ellos Norway AS/Jotex og Resurs Bank AB NUF

Ring 47 23 96 34 50 om du har noen spørsmål.

Opplysninger om ønske eller behov for forsikringsdekning

Aktuelt forsikring passer deg som har:

 • En kontokreditt hos Resurs Bank, p.g.a. avtale med Jotex om delbetaling gjennom konto og som;
 • ikke har noen eksisterende forsikring som kan dekke månedskostnadene for den aktuelle gjelden ved arbeidsledighet, sykemelding, sykehusinnleggelse eller aktuell gjeld ved dødsfall som følge av ulykke og som;
 • er permanent opphold i Norge ved tegning av forsikringen, samt noe av nedenstående;
  • Arbeidstaker som er:
   • fast ansatt hos en og samme arbeidsgiver i en periode på minst tre sammenhengende måneder, i direkte forlengelse av tidspunktet for tegning av forsikringen. Varsel om oppsigelse eller iverksatt oppsigelse må ikke.
   • fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller liknende.
   • medlem av folketrygden i Norge (gjelder ikke selvstendig næringsdrivende); Eller
  • Selvstendig næringsdrivende og er:
   • fullt arbeidsfør og ikke mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller liknende.
   • ikke er innlagt på sykehus.
   • ikke er henvist til annen innleggelse etter henvisning fra lege; Eller
  • Alderspensjonist, førtidspensjonist eller uførepensjonist som:
   • ikke er innlagt på sykehus
   • ikke er henvist til annen innleggelse etter henvisning fra lege.