VELKOMMEN TIL JOTEX

Forsikringer

Liv

Gir dine nærmeste en ekstra økonomisk trygghet.

** Denne forsikringen kan ikke nytegnes **

I samarbeid med ACE kan Ellos Norway AS tilby forsikringen Liv. En forsikring som gir dine nærmeste en ekstra økonomisk trygghet om noe skulle hende deg. I tillegg til en stor sorg kan det innebære store belastninger på familiens økonomi når noen som bidrar til familieforsørgelsen faller fra. Med forsikringen Liv kan dine nærmeste ha en mulighet til å klare de økonomiske utfordringene som kan oppstå ved et dødsfall, som for eksempel å bo videre i felles bolig.

Forsikringen Liv gjelder døgnet rundt, hvor du enn er och gir erstatning til dine pårørde dersom du dør i løpet av forsikringstiden. Merk at dødsfall på grunn av sykdom ikke utbetales i løpet av de to første årene du er forsikret, dog erstattes dødsfall på grunn av ulykke i løpet av denne perioden.

Du som er mellom 18 og 59 år kan tegne forsikringen Liv och den opphører den dagen du fyller 69 år. Den er enkel å tegne og vi krever ingen helseattest.

Hvis du allerede har tegnet forsikringen og har spørsmål, ber vi deg kontakte vår kundeservice på telefon 23 31 54 40 eller klikke på ovennevnte linker for mere informasjon.

Hva koster forsikringen?

Om både du og din ektefelle/samboer tegner Redcats Liv samtidig får din partner 10% rabatt

Alder 250 000 kr 500 000 kr 750 000 kr
18-29 46 kr 93 kr 139 kr
30-34 47 kr 94 kr 140 kr
35-39 67 kr 135 kr 202 kr
40-44 99 kr 199 kr 298 kr
45-49 155 kr 310 kr 465 kr
50-54 252 kr 503 kr 755 kr
55-59 421 kr 843 kr 1264 kr

ACE Europe Life SE, Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF), er en norsk filial registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 992 136 987 og Besøksadresse: Fridtjof Nansens Plass 3, 0160 Oslo. ACE Europe Life SE er et foretak som styres av bestemmelsene i den franske forsikringskoden med registreringsnummer RCS 497 825 539 Nanterre og har følgende registrerte kontor: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. ACE Europe Life SE har fullt innbetalt aksjekapital på 6 127 501 € og er under oppsyn av Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Filialens virksomhet er underlagt kontroll av Finanstilsynet.